Entreprenadmaskinavtalet i korthet

 • Avtalslängden gäller för perioden 10 december 2020 till 31 maj 2023.
 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 30 november 2021. Avtalet löper då ut den 31 maj 2022.
 • Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:
  • Period 1: För perioden 1 januari 2021 till den 31 maj 2022 höjs lönen med 2,74 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,26 %.
   • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 5,38 kronor i timmen eller 935,74 kronor per månad.
   • Grundlön utges med 169 kronor per timme, 29 406 kronor per månad.
  • Period 2: För perioden den 1 juni 2022 till den 31 maj 2023 höjs lönen med 2,2 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,38 %.
   • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,07 kronor i timmen eller 708,75 kronor per månad.
   • Grundlön utges med 173 kronor per timme, 30 102 kronor per månad.
 • Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,4 % under avtalsperioden även för dem under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Tydligare regler vad som gäller när företag ska anlita underentreprenörer.
 • Förtydligande av regler mot falska egenföretagare.
 • Företaget och anställd gör själva upp om oförutsett nattarbete för max två nätter.
 • Arbetstiden kan läggas ut med ett genomsnitt på 40 timmar/vecka över fyra veckor och upp till sex veckor efter överenskommelse med Byggnads.
 • Definitionen av lön innefattar inte exempelvis traktamenten och övriga ersättningar.
 • Förbättrad och förenklad löneregel för maskinförare som lyfter på prestationslönearbetsplatser.
  • Sänkt timgräns till 350 timmar för förare av tornkran, mobilkran samt teleskoptruck. Berörd chef ska överlägga om lön för kommande arbetsplats. Maskinföraren ska dock lägst erhålla grundlön om 169 kr × 1,25 i Stockholm och Uppland, samt 1,20 i övriga riket.
 • Ny branschanpassad löneregel för förare av jordförflyttande maskiner, bilförare och markanläggare.

Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020–2023:

 • Digitalisering.
 • Jämställdhet, integration och mångfald.
 • Arbete mot trakasserier från tredje person.
 • Skatteeffekter vid felaktigt utbetald lön.
 • Arbetsplats för alla.
 • Mobilkranar, särskilda förutsättningar och villkor.
 • In- och utlåning till Byggavtalets avtalsområde.
 • Spetsutbildning för regionala skyddsombud.
Uppdaterad: