Glasmästeriavtalet i korthet

 • Avtalslängden gäller för perioden 1 december 2020 till 30 april 2023.
 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022.
 • Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:
  • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17 %.
   • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,93 kronor i timmen eller 858 kronor per månad.
   • Grundlön utges med 168 kronor per timme, 29 232 kronor per månad.
   • Centrala och interna ackordsprislistor höjs. Den fasta delen med 109 kronor och den rörliga med 47 kronor.
  • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,17 %.
   • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 3,93 kronor i timmen eller 684 kronor per månad.
   • Grundlön utges med 172 kronor per timme, 29 928 kronor per månad.
   • Centrala och interna ackordsprislistor höjs. Den fasta delen med 113 kronor och den rörliga med 47 kronor.
 • Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,3 % procent under avtalsperioden även för dom under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Ändrat arbetstidsmått till 43–32 timmar under fyra veckor (i dag 43–37).
 • Definitionen av lön innefattar inte exempelvis traktamenten och övriga ersättningar.
 • Fler och högre extra löneutbetalningar kan göras utan att betraktas som ackord.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Arbetsgrupp för att öka kvalitén och kraven vid upphandling av Företagshälsa och hälsokontroller.
 • Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020–2023:
  • Digitalisering.
  • Rekommendation för arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Utbildning för särskilt utsedda regionala skyddsombud med fokus på Glasbranschens arbetsmiljöfrågor.
Uppdaterad: