Skyddsombud

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Du är en nyckelperson för att uppnå Bygg­nads vision om allas trygghet och lika värde. Du deltar i planering och har rätt att ta del av alla handlingar som behövs för att du ska kunna bevaka arbetsmiljön.
 

Grundutbildning för skyddsombud

Alla skyddsombud ska genomgå Grundutbildning för skyddsombud. Dessutom finns det extra utbildningar att bygga på med. Utbildningen är en lokal/regional utbildning som är uppdelad på flera dagar. Din arbetsgivare ska betala lön för hela utbildningen om du har fått uppdrag att bli skyddsombud.

Läs mer om grundutbildningen


Påbyggnadsutbildning för skyddsombud

Påbyggnadsutbildningen ska ge specialkompetens inom arbetsmiljöområdet. Utbildningen ska vara behovsprövad och skapa förutsättningar för arbetstagaren att möta de arbetsmiljökrav som gäller för befattningen.

Läs mer om påbyggnadsutbildningen

Uppdaterad: