Utbildning för försäkringsinformatörer

Som försäkringsinformatör har du rätt att gå en grundutbildning på fyra dagar. Den handlar om avtalsförsäkringar, avtalspensioner, uppdraget och om hur försäkringssamtal och försäkringsträffar ska genomföras. Utan grundutbildningen får man inte verka som försäkringsinformatör. Du ska sedan varje år gå en vidareutbildning på en dag.

Uppdaterad: