Byggnads Norrbotten

Sund konkurrens

Byggnads tog 2018, tillsammans med Sveriges Byggindustrier, initiativ till projektet "Schyssta byggen och en sund konkurrens".

Publicerad:

Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Norrbotten kommer gemensamt att besöka politiker, myndigheter, upphandlare, konsumenter, entreprenörer och hantverkare.

Fackförbundet Byggnads Norrbotten och arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier har ibland olika uppfattningar i vissa frågor. Så ska det vara eftersom vi företräder olika parter.

Men i synen på sund konkurrens är vi helt överens. Att lagar och regler följs ska vara självklart. Konkurrens måste ske på lika villkor. Kollektivavtalen som parterna förhandlar fram ska respekteras.

Artikel 13 september i Norrbottens Kuriren

Uppdaterad: