Byggnads Norrbotten

Corona-status

Vi har fortfarande begränsade öppettider och möjligheter till besök på kontoren.
Det finns alltid möjlighet att kontakta oss via mejl eller telefon och boka möten på kontoren.
Vi försöker vara ganska restriktiva med arbetsplatsbesök och UVA-möten men det finns alltid möjlighet att kontakta regionen och ombudsmän för att få ett Corona-säkert besök eller lösa problemen via telefon.

Publicerad:

Byggnads Norrbotten: 010-601 10 05
norrbotten@byggnads.se

Byggnads medlemscenter : 010-601 10 00

Uppdaterad: