Fotograf: John Schäfer

Nätas nätverksträff

Årlig träff på Rönneberga

Varje år arrangeras en träff för kvinnliga medlemmar (2020 års nätverksträff är dock inställd på grund av coronasituationen). Syftet är att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen.

På nätverksträffen (som pågår under tre dagar) informeras om aktuella allmänna frågor samt mer kvinnospecifika frågor. En stor del är att träffas och byta erfarenheter med varandra. Det brukar också komma intressanta föreläsare.

Alla yrkesverksamma kvinnor är välkomna att delta. Under nätverksträffen tar vi bland annat upp följande:

  • Kvinna i byggbranschen
  • Stärka, stötta, behålla kvinnor i byggbranschen
  • Fackliga frågor
  • Tid för erfarenhetsutbyte

Därutöver erbjuds peppande möten med andra medlemmar, chans att nätverka osv.

Anmälan

Anmäl dig till den i utbildningsansvariga i din region eller gör en intresseanmälan.

Frågor

Har du frågor, kontakta någon i styrgruppen för Näta eller Anki Pistone på förbundskontoret.

Uppdaterad: