MB steg 1

Syfte och mål

Kursdeltagaren ska efter kursen ha grundläggande kunskaper om förhandlingssystemet, viktiga lagar och regler samt utvecklingsavtalet.

Innehåll

  • Förtroendemannalagen
  • Utvecklingsavtalets grunder
  • Överläggning
  • Minnesanteckningar
  • Överenskommelser
  • Förhandlingsframställan

Tidsomfång

4 dagar (totalt 32 timmar)

Målgrupp

MB-ledamöter

Förkunskaper

Påfarten, Facklig introduktion för MB-ledamöter

Uppdaterad: