Anmälan: Nytt förtroendeuppdrag

Har arbetslaget valt en medlem till ett förtroendeuppdrag i Byggnads Stockholm-Gotland? Fyll i formuläret nedan.

Vid frågor eller funderingar, kontakta Jesper Ahlstedt, FFV-ansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland, uppdrag.stgo@byggnads.se, 010-601 11 98.

Anmälan: Nytt förtroendeuppdrag region Stockholm-Gotland

Medlemsuppgifter

Förtroendeuppdrag som medlemmen föreslås till

Förtroendevald
Övriga uppdrag
Utseed på - nivå i företaget (Obligatorisk)
Vald på (Obligatorisk)
Inlämnad av

Uppdaterad: