En person som skriver i ett anteckningsblock.

Ansökan om arbetstillstånd - Byggnads yttrande

En medborgare i ett land utanför EU behöver ofta ett arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

När en person ansöker om arbetstillstånd gör Byggnads en bedömning av löner och arbetsförhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det kallas för yttrande.

I yttrandet uttalar vi oss om huruvida det aktuella företaget har rätt villkor. Vi tittar bland annat på om arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar ut rätt lön och har rätt försäkringar.

Ändrade rutiner vid hantering av anställningserbjudanden

Med anledning av begäran från Migrationsverket kommer Byggnads migration att ändra hanteringen av anställningserbjudanden.

Byggnads kommer fortsättningsvis att endast hantera och yttra sig i anställningserbjudanden från arbetsgivaren, där det finns Migrationsverkets kontrollnummer och/eller beteckningsnummer.

Anledningen är att anställningserbjudandet tillsammans med Byggnads yttrande då saknar viktiga uppgifter som kan kopplas till rätt individ och rätt ärende inom Migrationsverket.

Changed routines when handling employment offers

Due to a request from the Swedish Migration Agency, Byggnads migration will change its handling of employment offers. Byggnads will from now on only handle and give our opinion to employment offers from employers which have a Swedish Migration Agency's control number and / or designation number. The reason is that employment offer together with Byggnads statement then is missing important information which can be linked to the right individual and the right case within the Swedish Migration Board.

Så går du tillväga

Dokumenten skickas till migration.stgo@byggnads.se

Du behöver:

Handläggningstid

Handläggningstid är den tid det tar för handläggaren att fatta ett beslut i ärendet efter det att ärendet bedömts vara komplett. Ansökan bedöms vara komplett först då samtliga handlingar har inkommit till handläggaren för att denne ska kunna fatta ett beslut.

Handläggningstiden varierar under året beroende på arbetsbelastning och ärendets karaktär. Normal handläggningstid är cirka fyra veckor.

Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta. Kontrollera innan ansökan skickas in att uppgifterna är korrekta. Tänk på att ofullständiga uppgifter kan förlänga handläggningstiden och i vissa fall leda till att du måste skicka in din ansökan på nytt.

Det kan ta längre tid om

  • en handläggare behöver titta mer på din ansökan, exempelvis om du skickat med en bilaga eller skrivit extra information i din ansökan
  • det saknas uppgifter i din ansökan

Tips för snabbare handläggning

Handläggningen kan gå snabbare än vad den uppskattade handläggningstiden säger, men ibland behöver vi mer tid för att utreda ditt ärende eller få in mer information.

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

1. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda
2. Alla handlingar i ärendet är bifogade
3. Alla handlingar är korrekta
4. Handlingarna är undertecknade

Blanketter

För migrationsärenden behöver ni enbart bifoga blanketten Offer of employment/Anställningserbjudande.

Teckna kollektivavtal

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt. Få svar på dina frågor här.

Jag vill teckna kollektivavtal

Sign a collective agreement

Kollektivavtal

Before being able to make an appointment to sign an agreement with Byggnads Stockholm-Gotland you will need to ensure that the proper documents are sent to us.

Sign a collective agreement

Uppdaterad: