Byggnads Stockholm-Gotland

Fackligt yttrande vid ansökan om arbetstillstånd

Kontakta oss enligt nedan för att inhämta ett fackligt yttrande vid ansökan om arbetstillstånd. Handläggningstiden är normalt 14 dagar, vårt yttrande skickas därefter till arbetsgivaren.

Ifyllt anställningserbjudande samt frågor om fackligt yttrande mejlas till migration@byggnads.se

För frågor kring själva arbetstillståndet hänvisar vi till Migrationsverket.

Här hittar du blanketten för anställningserbjudande.

Uppdaterad: