Kollekivavtalen inom Byggnads

Teckna kollektivavtal  / Sign a collective agreement

Den enklaste vägen till kollektivavtal är att du börjar med att skicka in en intresseanmälan om medlemskap i Svenskt Näringsliv. Du kan även välja att i stället teckna ett så kallat "hängavtal" med Byggnads. 

Hängavtal med Byggnads eller medlemskap i ett arbetsgivarförbund?

Om du som arbetsgivare väljer att kontakta Svenskt Näringsliv med din förfrågan om kollektivavtal, kommer de att lotsa dig till den arbetsgivarorganisation som är lämplig för din bransch.

Själva kollektivavtalet blir i de flesta fall gällande i samband med att du blir medlem i den aktuella arbetsgivarorganisationen. För att omfattas av kollektivavtal ska du alltså vara medlem i både Svenskt Näringsliv och i en branschanpassad arbetsgivarorganisation.

Hängavtal är ett avtal som företaget träffat direkt med facket. Hängavtal innebär att ett avtal för en viss bransch ska tillämpas. Hängavtal innebär att ett kollektivavtal gäller, men företaget får ingen hjälp att tolka och tillämpa avtalet.

Medlemskapet i en arbetsgivarorganisation medför en avgift som samtidigt minskar kostnaden för försäkringspaketet i Fora. Arbetsgivarförbunden erbjuder bland annat rådgivning, hjälp vid förhandlingar och utbildning.

Teckna hängavtal med Byggnads

Vilka handlingar som behövs vid avtalsteckning beror på var företaget är ifrån:

Dokumentkrav för avtalsteckning med Byggnads

Skicka ansökan att teckna hängavtal med Byggnads:

Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta. Kontrollera innan ansökan skickas in att uppgifterna är korrekta. Tänk på att ofullständiga uppgifter kan förlänga handläggningstiden och i vissa fall leda till att du måste skicka in din ansökan på nytt.

När samtliga handlingar inkommit tar vi kontakt med företaget och bokar in en tid för avtalsteckning. Från och med den 1 januari 2019 ska kollektivavtal tecknas av firmatecknare, fullmakt gäller inte. Du ordnar själv med tolk vid behov, meddela oss i förväg.

Vi tar ut en administrationsavgift på 2976 kr per år.

Tips FÖR SNABBARE HANDLÄGGNING

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.

  1. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda
  2. Alla handlingar i ärendet är bifogade
  3. Alla handlingar är korrekta
  4. Handlingarna är undertecknade

Skicka ansökan

Svenska företag
Ansökan om att teckna kollektivavtal med Byggnads skickas till avtal@byggnads.se (I ämnesraden skriver du företagets namn och organisationsnummer.)

Utländska företag inom EU/ESS
Ansökan skickas till avtalsteckningregion4@byggnads.se

Företag utanför EU/ESS
Byggnads förbundskontor tecknar avtal för Sverige. Ansökan skickas till avtalsteckningregion6@byggnads.se.

Sign a collective agreement

Kollektivavtal

Before being able to make an appointment to sign an agreement with Byggnads Stockholm-Gotland you will need to ensure that the proper documents are sent to us.

Sign a collective agreement

Fördelar

Alla tjänar på att ha kollektivavtal. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna.

Läs vilka fördelar du får med kollektivavtal

Frågor och svar

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt.

Få svar på dina frågor här.

Granskad: