Byggnads Stockholm-Gotland

Teckna kollektivavtal  / Sign a collective agreement

Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland ska skicka in uppgifter och dokument. Därefter kallar vi till en avtalsteckning.

This information in English

Vad behöver du bidra med?

Vilka handlingar som behövs vid avtalsteckning beror på var företaget är ifrån:

Skicka in dokumenten:

Samtliga dokument och uppgifter skall skickas in tillsammans innan avtalsteckning. Enstaka handlingar makuleras.

Mejla eller skicka uppgifterna till:
avtal@byggnads.se
Ämnesraden på mejlet ska innehålla företagets namn och organisationsnummer.

Då samtliga handlingar inkommit så tar vi kontakt med ditt företag och bokar in en tid för avtalsteckning. Från den 1 januari 2019 ska kollektivavtal tecknas av firmatecknare, fullmakt gäller inte. Du ordnar själv med tolk vid behov, meddela oss i förväg.

Vi tar ut en administrationsavgift på 2 884 kr per år.

This information in English

Sign a collective agreement

Kontakt

Mejla oss om du har frågor kring avtalsteckningen i region Stockholm–Gotland.

Granskad: