Utbildning för MB-ledamöter

Som MB-ledamot ska du gå en MB-utbildning. Utbildningstiden är likställd med fackligt arbete på arbetsplatsen och berättigar till ledighet med betalning enligt förtroendemannalagens 6–7 §§.

Steg 1

Du får kunskaper om din demokratiska roll – uppdraget att företräda dina arbetskamrater. Vi går även igenom arbetsmarknadslagarna, förtroendemannalagen, utvecklingsavtalet, kollektivavtalets värde samt den svenska modellen.

Steg 2

Du får fördjupad kunskap i medbestämmandelagen, diskrimineringslagen, förhandlingar samt anlitande av en arbetstagarkonsult.

Steg 3

Du får fördjupad kunskap i lagen om anställningsskydd, turordningsregler, protokollskrivning samt vad det innebär att ha fullmakt och vilka områden du som förtroendevald kan få fullmakt inom.

Uppdaterad: