Byggnads Stockholm-Gotland
Tre nummer av tidningen Byggettan

Medlemstidning och nyhetsbrev

Vill du lära dig mer om dina rättigheter? Vill du påverka din och dina arbetskamraters arbetsplats? I tidningen Byggettan och nyhetsbrevet Helt Enkelt hittar du som medlem och förtroendevald verktyg till det fackliga arbetet. Tidning och nyhetsbrev skickas ut till dig som medlem men publiceras även här på webben. Sprid gärna informationen på din arbetsplats.

Tidningen Byggettan 

Medlemstidningen "Byggettan" skickas ut till alla medlemmar i Stockholm och på Gotland.

Nyhetsbrevet Helt Enkelt

Helt enkelt mejlas ut till alla medlemmar som har uppgett en e-postadress, samt skickas även med brev till alla förtroendevalda.

Arkiv

Läs tidigare nummer av Byggettan och Helt Enkelt här: 2020, 2019, 2018

Har vi dina kontaktuppgifter?

Vi skickar kontinuerligt ut information till dig som är medlem i Byggnads Stockholm-Gotland.

Logga in på mina sidor och kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig.

Uppdaterad: