Uppdragsguiden

Uppdragsguiden

De vanligaste utbildningarna

Här beskrivs mycket kortfattat några av de mest förekommande utbildningarna som vänder sig till flertalet uppdragstagare. När det gäller övriga utbildningar som vi rekommenderat i guiden hänvisar vi till den dokumentation som finns bland annat på LO:s hemsida och ABF:s hemsida. På LO:s hemsida kan du exempelvis hitta deras kurskatalog.

Uppdaterad: