Byggnads Stockholm-Gotland

För fackligt förtroendevalda, FFV

Som FFV är du arbetskamraternas röst och håller samman medlemmarna. Du är informationsmottagare och kontaktperson till företaget.

Start

Påfarten (1 dag)

FFV-utbildning

4 dagar i en följd (2+2)

  • Steg 1
    Medlemsskap, kollektivavtal och arbetsmarknad (2 dagar)
  • Steg 2
    Påverka på arbetsplatsen. Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget (2 dagar)

Tvärfackliga utbildningar

  • Aftonskola - för fackligt aktiva medlemmar som är nyfikna på
    samhällsfrågor och politik.
  • Insikter - Grundläggande kurs för dig som vill bli stärkt i ditt fackliga arbete/uppdrag.
Uppdaterad: