Byggnads Stockholm-Gotland

Lagbas

Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande. En av de viktigaste delarna i ditt uppdrag är att representera dina arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Du är också Byggnads "ögon och öron" på arbetsplatsen och håller kontakt med eventuell MB-grupp och med Byggnads region.

Innehåll

Matematik
Enhetstider
Kollektivavtalets historia
Lönebestämmelser enligt §3
Planering av byggarbetsplatsen
Rollen som lagbas
Förhandling
Ackordsavstämning
Fackligt medlemskap

Utbildningens längd

40 timmar (fem dagar) fördelat på två kurstillfällen. Kursen går en gång på våren och en gång på hösten. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp

Medlemmar som är eller vill bli lagbas

Lagbasutbildning 2021

Du behöver inte anmäla dig, vi kallar dig till kursen.

2021

På grund av den rådande situationen med covid-19 är alla fysiska utbildningar för lagbasar inställda till och med september.

Hösten 2021
27-29 okt - Lagbasutbildning dag 1-3
26-27 nov - Lagbasutbildning dag 4-5

Uppdaterad: