Lagbas

Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande. En av de viktigaste delarna i ditt uppdrag är att representera dina arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Du är också Byggnads "ögon och öron" på arbetsplatsen och håller kontakt med eventuell MB-grupp och med Byggnads region.

Innehåll

  • Matematik
  • Enhetstider
  • Kollektivavtalets historia
  • Lönebestämmelser enligt §3
  • Planering av byggarbetsplatsen
  • Rollen som lagbas
  • Förhandling
  • Ackordsavstämning
  • Fackligt medlemskap

Utbildningens längd

40 timmar (fem dagar) fördelat på två kurstillfällen. Kursen går en gång på våren och en gång på hösten. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp

Medlemmar som är eller vill bli lagbas

Tid och plats

Du behöver inte anmäla dig, vi kallar dig till kursen.

Hösten 2024

17-19 september, Lagbasutbildning dag 1-3 på Solna Folkets Hus
16-17 oktober, Lagbasutbildning dag 4-5 på Solna Folkets Hus

Uppdaterad: