Verksamhetsberättelser

I verksamhetsberättelserna kan du läsa om vad Byggnads Stockholm-Gotland uppnått under respektive år vad gäller verksamheten i allmänhet och uppsatta mål i synnerhet.

Uppdaterad: