Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsavgifter

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör.

Medlemsavgiften består av två delar: en avgift till förbundet och en avgift till din region. Förbundsavgiften varierar beroende på din inkomst och regionsavgiften beslutar regionerna själva om. Är du medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit.

Total medlemsavgift Byggnads Stockholm-Gotland 2018

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 193– 33 500– 561 671
2 146–192 25 400–33 499 503 613
3 132–145 23 000–25 399 461 571
4 120–131 20 800–22 999 421  531
5 106–119 18 400–20 799 380  490
6 99–105 17 300–18 399 251  361
7 53–98 9 300–17 299 251  361
8 0–52 0–9 299 51  161
9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    0  0

 * Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Mina sidor

Reducerad avgift

Du kan få reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.

Reducerad avgift

Ansök om autogiro

Med autogiro behöver du inte hålla koll på pappersfakturor, dessutom slipper du extra administrativa avgifter.

Betala din fackavgift med autogiro

Vad ingår i medlemsavgiften?

Som medlem i Byggnads kan du vara säker på att du får hjälp från oss om din arbetsgivare inte betalar rätt lön eller följer avtalet. Du kan få juridiskt stöd om du skulle behöva. Det kan gälla allt från försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, rehabilitering och arbetslöshet.

Förutom juridiskt stöd, ingår medlemsförmåner som viktiga försäkringar, förmånliga rabatter och Sveriges största byggtidning Byggnadsarbetaren. Du kan få reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.

När skickas inbetalningskorten ut?

Inbetalningskort skickas ut till dig som medlem, omkring den 15:e varje månad. Avgifterna ska sedan vara inbetalda till förbundet och a-kassan senast den sista vardagen i samma månad.

Datum för utskick av inbetalningskorten styrs av den tidpunkt när förbundet har uppdaterat aktuella medlemsuppgifter i sitt medlemsregister, för den aktuella månaden.

Byggnads Nu! och Medlemsservice

Kontakta medlemscentret Byggnads Nu!

Vi ger stöd och rådgivning till dig som är medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads. Du får svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, semester, arbetsskador och annat.

Här kan du kontakta Byggnads Nu!

Om du har frågor kring ditt medlemskap gällande inträden, utträden, adressändringar, avgifter, försäkringar etcetera kontaktar du vår medlemsservice enligt nedan:

Telefontider: Mån–Torsd: 08.00–12.00, 13–16.30, Fredag: 08.00–12.00

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad: