Byggnads Stockholm-Gotland

Medlemsavgifter

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör.

Medlemsavgiften består av två delar: en avgift till förbundet och en avgift till din region. Förbundsavgiften varierar beroende på din inkomst och regionsavgiften beslutar regionerna själva om. Är du medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit.

Medlemsavgift Byggnads Stockholm-Gotland 2019

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 193 – 33 500 – 570 680
2 142 – 192 24 700 –
33 499
511 621
3 128 – 141 22 300 –
24 699
468 578
4 116 – 127 20 100 –
22 299
427  537
5 53 – 119 9 300 –
20 099
255  365
6 0 – 52 0 – 9 299 52  162
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)    0  0

 * Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Mina sidor

Reducerad avgift

Du kan få reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.

Reducerad avgift

Ansök om autogiro

Med autogiro behöver du inte hålla koll på pappersfakturor, dessutom slipper du extra administrativa avgifter.

Betala din fackavgift med autogiro

Vad ingår i medlemsavgiften?

Som medlem i Byggnads kan du vara säker på att du får hjälp från oss om din arbetsgivare inte betalar rätt lön eller följer avtalet. Du kan få juridiskt stöd om du skulle behöva. Det kan gälla allt från försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, rehabilitering och arbetslöshet.

Förutom juridiskt stöd, ingår medlemsförmåner som viktiga försäkringar, förmånliga rabatter och Sveriges största byggtidning Byggnadsarbetaren. Du kan få reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.

När skickas inbetalningskorten ut?

Inbetalningskort skickas ut till dig som medlem, omkring den 15:e varje månad. Avgifterna ska sedan vara inbetalda till förbundet och a-kassan senast den sista vardagen i samma månad.

Datum för utskick av inbetalningskorten styrs av den tidpunkt när förbundet har uppdaterat aktuella medlemsuppgifter i sitt medlemsregister, för den aktuella månaden.

Uppdaterad: