En byggnadsarbetare som kör en rullebör

Om kollektivavtal

Kollektivavtalet reglerar rättigheter och skyldigheter både för arbetsgivaren och de anställda.

Kollektivavtalet innehåller bland annat bestämmelser om löner (till exempel lägsta löner, ob-tillägg, övertidsersättning, semesterlön), arbetstider, försäkringar (Fora), med mera.

Kollektivavtalet och dess innehåll förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna – parterna. Det är en modell som har fungerat i över 100 år i Sverige.

Gemensamt förhandlar facket och arbetsgivarna, arbetsmarknadens parter, fram villkoren på arbetsplatserna.

Vad innebär kollektivavtalet?

Erfarenheter visar att kollektivavtal behövs i alla typer av företag. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer.

Läs mer

Fördelar

Alla tjänar på att ha kollektivavtal. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna.

Läs vilka fördelar du får med kollektivavtal

Frågor och svar

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt.

Få svar på dina frågor här.

Uppdaterad: