Utvecklingsavtalet

Rätten till UVA-möten regleras i Utvecklingsavtalet som är en bilaga till kollektivavtalen.

Fackmöte på jobbet - en rättighet

Enligt Utvecklingsavtalet (UVA), som är en bilaga till kollektivavtalen, har alla medlemmar i Byggnads rätt att få fem timmars facklig information på betald tid. Fackmöte är en rättighet. Ta hjälp av Byggnads Stockholm-Gotland för att anordna ett möte.

Ordna UVA-möte

  • MB-grupp alternativt facklig förtroendevald ansvarar för anordna UVA-möten. Saknas dessa kan ni kontakta Byggnads Stockholm-Gotland direkt och få hjälp. Mejla till 01mb@byggnads.se eller ring 010-601 10 08.
  • Byggnads kan närvara på mötet och informera om exempelvis försäkringar, löner, arbetsskydd och allmänfacklig information.
  • Byggnads kan ordna lokalen. Vill arbetsgivaren ha egen information på mötet står de för fikat. Annars gör Byggnads det.
  • Senast en månad innan UVA-mötet ska det anmälas till arbetsgivaren.
  • Du har rätt till 5 timmars facklig information på betald arbetstid varje år. Normalt fördelas den tiden på två UVA-möten.
  • Möten hålls vanligtvis under arbetstid. Anordnas mötet efter arbetstid utgår övertidsersättning.
  • Efter mötet ska minnesanteckningar fyllas i på en särskild blankett och skickas till Byggnads.

Bli medlem

Byggnadsarbetare.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Att vara medlem i Byggnads är värdefullt på många sätt. Som medlem kan du få hjälp inom många olika områden. Just nu kostar det bara 100 kronor i månaden dina tre första månader. Passa på att bli en i laget du också!

Bli medlem i Byggnads!

Uppdaterad: