Elever på bygg- och anläggningsprogrammet som snickrar

Om du har en anställd lärling

I kollektivavtalen finns ett yrkesutbildningsavtal som bestämmer hur yrkesutbildningen ska genomföras.

Att ha en lärling anställd förutsätter att personen har en lärlingsanställning och att en utbildningsbok utfärdas av en yrkesnämnd regionalt.

1. Skriv ett anställningsbevis/-avtal

Anställningsformen anges i yrkesutbildningsavtalet.

Bygg/Maskin: Tillsvidareanställning från dag ett.
Plåt: Kan provanställas i max sex månader.
Glas: Kan provanställas i max tre månader.
VVS: Kan provanställas i max sex månader.

2. Aktivera utbildningsbok för att uppnå yrkesbevis

Bygg/Maskin
Gå in på byn.se. Fyll i och underteckna "Anmälan om lärlingsanställning" som finns under "Dokument A-Ö".

Mejla den sedan till: 01larling@byggnads.se

Era e-postadresser kommer att vara kopplade till inloggningen och är därför viktiga. När ni fått inloggningsuppgifter kan ni båda (företaget och lärlingen) komma in i e-boken.

Plåt
Gå in på pvf.se. Fyll i en lärlingsanmälan – blanketten finns under länken "Info och material". Mejla den sedan till oss så HYO, huvudyrkesombudet, kan boka en tid för att teckna ett utbildningskontrakt:

Maila: 01larling@byggnads.se

Glas
Gå in på gbf.se. I sökrutan på webbsidan skriver du "Registrering", gå till rubriken "Läromedel och blanketter" sedan "Registreringsblankett".

Fyll i den och skicka in till Glasmästeribranschens lärlingsnämnd, adressen står på blanketten.

VVS
Gå in på vvsyn.se. Registrera ett utbildningsavtal på hemsidan via datasystemet KUB.

Sedan 2014 registrerar arbetsgivaren och lärlingen själv via KUB.

3. Upprätta utbildningsplan

Det är viktigt att ni planerar hur utbildningen ska genomföras. Vem som ska vara ansvarig för utbildningen, vem som ska vara handledare och på vilket sätt ni ska följa upp utbildningen.

Sätt upp delmål så att ni kan följa upp utvecklingen under utbildningstiden.

4. Registrera tid

Alla lärlingar måste hålla ordning på sin arbetade tid under lärlingsutbildningen.
Lärlingen ska fylla i arbetad tid på arbetskort eller digitalt i utbildningsboken/e-boken, beroende på vilket system som tillämpas i gällande yrkesutbildningsavtal.

Handledaren ska godkänna tiden i utbildningsboken/e-boken.

5. Lön

Under hela utbildningstiden baseras lärlingens lön på speciella lönetabeller i respektive avtal.

6. Om det "inte går så bra" under utbildningen

Som arbetsgivare måste ni ta kontakt med respektive yrkesnämnd för ett så kallat samråd gällande lärlingar innan ni tar beslut som påverkar deras anställningsförhållande i företaget.

7. Yrkesbevis

När ni är klara med utbildningstiden, kontakta respektive yrkesnämnd.

Teckna kollektivavtal

Har du frågor om kollektivavtalet? Du är inte ensam, ofta dyker det upp frågor när det är dags att tänka på kollektivavtal. Det sprids också felaktigheter som till exempel att det är kostsamt. Få svar på dina frågor här.

Jag vill teckna kollektivavtal

Uppdaterad: