Byggnadsarbetare som kör truck på en arbetsplats

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.

Byggavtalet

Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar

Blankett Arbetsplatsanmälan (öppnas i nytt fönster)

Plåtavtalet

Anmälan sker för arbeten som överstiger 200 timmar

Arbetsplatsanmälan Plåtavtalet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Skicka blanketterna till:

stgo-arbetsplatsanmalan@byggnads.se

 

Uppdaterad: