Torbjörn Hagelin

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Klart med nytt Entreprenadmaskinavtal

I dag har Byggnads och motparten Maskinentreprenörerna enats om ett nytt Entreprenadmaskinavtal. Avtalet omfattar cirka 4 000 anställda och innehåller, utöver många av de överenskommelser som gjordes på Byggavtalet, bland annat en ändring som innebär att maskinförare som kör åt ackordslag tar del av ackordslönen redan efter 350 timmar.

Publicerad:

– Nu går vi i mål med det sista av våra egna avtal och kan summera en historiskt bra avtalsrörelse. Det nya Entreprenadmaskinavtalet innehåller flera positiva förändringar för våra medlemmar. Inte minst mer pengar i plånboken för kranförare som kör mot ackordslag och tydligare regler mot falska egenföretagare, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Vi ökar pensionsavsättningarna och inför en rad förändringar som både ger mer ordning och reda i branschen samt mer pengar i plånboken för våra medlemmar. Nu blickar vi framåt och påbörjar arbetet för att ytterligare förbättra branschen och medlemmarnas villkor, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalslängden sträcker sig från 10 december 2020 till 31 maj 2023 där båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 30 november 2021. Avtalet löper då ut den 31 maj 2022. Avtalet innehåller löneökningar enligt märket på 5,4 %.

Avtalet innehåller bland annat

 • Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,4 % procent under avtalsperioden även för de under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Tydligare regler vad som gäller när företag ska anlita underentreprenörer.
 • Förtydligande av regler mot falska egenföretagare.
 • Företaget och anställd gör själva upp om oförutsett nattarbete för max två nätter.
 • Arbetstiden kan läggas ut med ett genomsnitt på 40 timmar/vecka över fyra veckor och upp till sex veckor efter överenskommelse med Byggnads.
 • Definitionen av lön innefattar inte exempelvis traktamenten och övriga ersättningar.
 • Maskinförare som kör åt ackordslag tar del av ackordslönen redan efter 350 timmar (i dag 450 timmar).
 • Ny branschanpassad löneregel för förare av jordförflyttande maskiner, bilförare och markanläggare.

Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020-2023:

 • Digitalisering.
 • Jämställdhet, integration och mångfald.
 • Arbete mot trakasserier från tredje person.
 • Skatteeffekter vid felaktigt utbetald lön.
 • Arbetsplats för alla.
 • Mobilkranar, särskilda förutsättningar och villkor.
 • In- och utlåning till Byggavtalets avtalsområde.
 • Spetsutbildning för regionala skyddsombud.
Uppdaterad: