Isoleringsplåtslagaren Felix

Klart med nytt Teknikinstallationsavtal VVS & Kyl

I dag har Byggnads och arbetsgivarparten Installatörsföretagen enats om ett nytt Teknikinstallationsavtal VVS & Kyl. Avtalet omfattar cirka 20 000 anställda och innehåller, utöver många av de överenskommelser som gjordes på Byggavtalet, bland annat minskad tid för in- och utlåning samt höjd ersättning vid beredskap.

Publicerad:

– Jag är stolt över att ännu ett avtal tecknats och att vi även på Teknikinstallationsavtalet tar tydliga steg mot mer ordning och reda och bättre villkor för våra medlemmar. Vår förhandlingsdelegation har jobbat hårt och det syns i resultatet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Det har varit konstruktiva förhandlingar och vi har landat i ett bra avtal där vi flyttar fram medlemmarnas positioner på ett antal områden. Exempelvis genom att den lägsta ackordsfaktorn försvinner, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalet följer övriga avtal med en avtalslängd mellan 4 december 2020 till 30 april 2023 där båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Löneökningarna är enligt märket på 5,4 %.

Avtalet i korthet

Ordning och reda

 • Snabbare och enklare process för att granska misstänkta kollektivavtalsbrott.
 • Ökade krav på huvudentreprenören som innebär att underentreprenörerna ska kunna bevisa att de följer gällande kollektivavtal.
 • Minskad tid för in- och utlåning till 20 dagar (i dag 30 dagar).

Pension 

 • Högre pension: uppgörelse enligt ”märket” som ger dig pensionsavsättning från 22 års ålder istället från 25 års ålder som det var innan.
 • Högre pensionsavsättning till alla, oavsett ålder, som omfattas av kollektivavtalet.

Högre lön

 • Löneökning enligt ”märket” på 5,4 procent fram till 30 april 2023.
 • Höjd ersättning vid beredskap och tydligare definitioner av lön och traktamenten för att förhindra lönedumping.

Arbetsmiljö

 • Ökade befogenheter för Byggnads regionala skyddsombud: skyddsombuden ska ha tillträde till alla arbetsplatser som har gällande kollektivavtal.

Jämställdhet

 • Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Möjlighet att flytta arbetstidsförkortning vid föräldraledighet.

Dessutom:

 • Den lägsta ackordsfaktorn (inom geografisk indelning 3) kommer att försvinna efter första april 2021.
 • Tydligare regler för avstämningar vid ackordsarbete.

Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020-2023:

 • Översyn av resor och kostnadsersättningar.
 • Digitaliseringen i branschen.
 • Olika lönemodeller som finns i avtalet eller framtida lönemodeller.
 • Arbetstidsregler.
 • Utbildningsavtalet.
 • Olika yrkesgrupper som finns i branschen.
Uppdaterad: