HAM, Stockholm-Gotland

HAM, Stockholm-Gotland

Handläggare för arbetsmiljöfrågor

I MB-gruppen utses en ledamot som ska handlägga arbetsmiljöfrågor (HAM). Detta regleras i arbetsmiljöavtalet. Arbetsgivaren är skyldig att i arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsfrågor  samverka med HAM.

Rollen innebär att man samordnar och har löpande kontakt med skyddsombud i syfte att förbättra arbetsmiljön. Du ska även driva arbetsmiljöfrågor och verka för en god arbetsmiljö genom MB-organisationen. Vi rekommenderar att den som utses till HAM också utses som huvudskyddsombud eller skyddsombud.

I praktiken innebär det att man förutom utbildningarna här nedan kommer att genomgå de utbildningar som vänder sig till MB-ledamöterna.

Arbetsuppgifter:

  • Organisera skyddsombuden genom olika träffar och samtal.
  • Delta i lagbasträffar och UVA-möten.
  • Samverka i rehabiliteringsarbetet.
  • Hjälpa medlemmar som råkar ut för någon olycka/skada pga arbetet med deras kontakter och anmälningar till försäkringskassa och andra myndigheter samt försäkringsbolag.
  • Vara aktiv i ditt företagsarbetsmiljöforum.
  • I övrigt arbeta med de uppgifter som ingår i uppdraget som MB-ledamot.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten, kod 198
Grundutbildning för FFV steg 1 och 2 kod 223
MB steg 1, 2 och 3 kod 225, 226, 227
Arbetsmiljö i samverkan kod 350

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena, kod 481
Skyddsombudsinformation, 5 tim årligen, kod 374
Startkurs, 3 dgr,år 1, kod 381
Skyddsombudsutbildning, steg 1, 1 dag, år 1,kod 375
Skyddsombudsutbildning, steg 2, 1 dag, år 1, kod 376
Prevention 1, 1 dag, år 2, kod 382
Skyddsombudsutbildning, steg 3, 1 dag, år 2, kod 377
Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2, kod 378
Samverkan och förändringsarbete, 2 dgr, år 3, kod 383
Prevention 2, 1 dag, år 4, kod 386
Rehabiliteringsutbildning, kod 314
Makthantverket, kod 197

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter, kod 23
Ledarskap, kod 220
Det svåra samtalet, kod 25

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: