HAM, Stockholm-Gotland

HAM, Stockholm-Gotland

Handläggare för arbetsmiljöfrågor

I MB-gruppen utses en ledamot som ska handlägga arbetsmiljöfrågor (HAM). Detta regleras i arbetsmiljöavtalet. Arbetsgivaren är skyldig att i arbetsmiljöfrågor samverka med HAM.

Rollen innebär att man löpande har kontakt med skyddsombud i syfte att förbättra arbetsmiljön och självklart driva frågan om en god arbetsmiljö fackligt genom MB-organisationen.

I praktiken innebär det att man förutom utbildningarna här nedan kommer att genomgå de utbildningar som vänder sig till MB-ledamöterna.

Arbetsuppgifter:

  • Delta i skyddsombudsträffar, lagbasträffar och UVA-möten.
  • Fungera som Rehabombud.
  • Hjälpa medlemmar som råkar ut för någon olycka/skada pga arbetet med deras kontakter och anmälningar till försäkringskassa och andra myndigheter samt försäkringsbolag.
  • Sitta med i arbetsmiljöråd/skyddskommitté.
  • I övrigt arbeta med de uppgifter som ingår i uppdraget som MB-ledamot.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten, kod 198
Facklig introduktionsutbilning för MB- och kontaktombud
kod 229
MB steg 1,2 och 3 kod 224, 225, 226

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena, kod 481
Skyddsombudsinformation, 5 tim årligen, kod 374
Startkurs, 3 dgr,år 1, kod 381
Skyddsombudsutbildning, steg 1, 1 dag, år 1,kod 375
Skyddsombudsutbildning, steg 2, 1 dag, år 1, kod 376
Prevention 1, 1 dag, år 2, kod 382
Skyddsombudsutbildning, steg 3, 1 dag, år 2, kod 377
Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2, kod 378
Samverkan och förändringsarbete, 2 dgr, år 3, kod 383
Prevention 2, 1 dag, år 4, kod 386
Rehabiliteringsutbildning, kod 314
Makthantverket, kod 197

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter, kod 23
Ledarskap, kod 220
Det svåra samtalet, kod 25

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: