RSO, Stockholm-Gotland

RSO, Stockholm-Gotland

Regionalt skyddsombud

Uppdraget som regionalt skyddsombud (RSO) är ett fackligt förtroendeuppdrag. RSO ska i huvudsak verka på arbetsplatser som saknar arbetsmiljöorganisation samt organisera och introducera nya skyddsombud (SO).

Som RSO ska man primärt i sitt arbete skapa intresse och engagemang för arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor med målet att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet och se till att det fungerar på ett bra sätt.

Arbetsuppgifter:

  • Verka på företag och arbetsplatser som saknar SO.
  • Rapportera till regionstyrelserna samt återföra kunskaper och erfarenheter till regionen och förbundet.
  • Stödja medlemmar och lokala skyddsombud i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
  • Tillsammans med utbildningsansvarig och arbetsmiljöombudsmannen  samordna, planera och eventuellt medverka i skyddsombudsutbildningar.
  • Verka samordnat med regionens handläggare i MB-frågor.
  • Verka för facklig samverkan i företagen vad gäller arbetsmiljöfrågorna.
  • Hålla kontinuerlig kontakt med skyddsombuden i regionen, närliggande organisationers RSO och LO:s arbetsmiljökommitté på orten.
  • Upprätthålla kontakt med Arbetsmiljöverket på orten.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Skyddsombudsinformation, 5 tim, årligen, kod 374
Startkurs, 3 dgr, år 1, kod 381
Skyddsombudsutbildning, steg 1, 1 dag, år 1, kod 375
Skyddsombudsutbildning, steg 2, 1 dag, År 1, kod 376
Prevention 1, 1 dag, År 2, kod 382
Skyddsombudsutbildning, steg 3, 1 dag, År 2, kod 377
Skyddsombudsutbildning, steg 4, År 2, kod 378
Samverkan och förändringsarbete, 2 dgr, År 3, kod 383
Prevention 2, 1 dag, År 4, kod 386
De viktigaste föreskrifterna, 1 dag, År 4, kod 384

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199

LO/ABF-utbildningar: Krav

Regionala skyddsombud kod 361

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 23
Kemiska hälsorisker kod 329
Hot och våld i arbetslivet kod 328

Uppdaterad: