Fullmakter – utökat uppdrag för dig som förtroendevald

Vad är en fullmakt?

Som förtroendevald i Byggnads kan du bli tilldelad en fullmakt att agera på uppdrag av din region. Ett arbete som tidigare endast gjordes av Byggnads ombudsmän. Detta innebär ingen förändring av Byggnads ställning gentemot  sin motpart. En förtroendevald med fullmakt har alltså samma mandat att agera som om en ombudsman i en viss fråga. Inte heller ansvaret förändras. Det är fortfarande regionen som har det rättsliga och ekonomiska ansvaret om fullmaktstagaren gör något fel och en medlem lider skada på grund av det.

Vem kan få en fullmakt?

Är du förtroendevald och intresserad av att utveckla ditt fackliga uppdrag? Då kan du ta kontakt med Byggnads i din region och diskutera vilka möjligheter som finns på just din arbetsplats och vad uppdraget innebär. En inventering behöver göras för att undersöka vilket intresse för fullmakter som finns i företaget, både hos de förtroendevalda och hos arbetsgivaren. Båda parter behöver känna sig mogna att hantera fler fackliga frågor på företaget.

Att ta på sig ett fullmaktsuppdrag passar dig som har ett stort engagemang och vill ta nästa steg vidare. Du behöver också vilja bidra till att utveckla Byggnads fackliga organisation, något vi verkligen ser fram emot.

Utbildning

När fullmakt ska ges ska behovet av eventuell ytterligare utbildning diskuteras i introduktionssamtal mellan Byggnads region och den förtroendevalde. På sätt som beskrivits tidigare så kan nödvändig kompetens för uppdraget uppnås både genom utbildning och erfarenhet.

Uppdaterad: