Utbildning med Byggnads

Grundutbildning för fackligt förtroendevalda, steg 1 och 2

Utbildningen vänder sig primärt till fackligt förtroendevalda.

Syfte

Att deltagarna blir mer medveten om rollen som fackligt förtroendvald och vilka uppgifter man har.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna bl a; kunna beskriva organisationen, veta hur vi fungerar demokratiskt, veta hur arbetsmarknadens parter samverkar och fungerar samt veta hur man som fackligt förtroendvald ska företräda organisationen och medlemmarna och påverka AG i olika situationer.

Innehåll

Den svenska modellen, rollen som förtroendevald, kollektivavtalets värde, arbetsrätt (bland annat FML, MBL och LAS).

Målgrupp

Fackligt förtroendevalda utom MB-ledamöter

Kurslängd

4 dagar

Uppdaterad: