Handledare, Väst

Handledare, Väst

Hand- och cirkelledare

Som hand- och cirkelledare i Byggnads har man möjlighet att på ett väldigt konkret sätt vara med och utveckla medlemmars och förtroendevaldas kompetens.

Oftast hängs uppdraget på ett annat ansvarsområde eller uppdrag som exempelvis att den som är MB-ansvarig också blir ansvarig för att hålla i och genomföra FFV-utbildningarna eller att den ombudsman som är arbetsmiljöansvarig även får ansvaret för arbetsmiljöutbildningarna. Men det kan lika gärna vara en FFV som gillar att utveckla andra medlemmar och FFV. I rollen är det viktigt att man är medveten om våra pedagogiska utgångspunkter, har ett folkbildningsmässigt förhållningssätt, förmågan att engagera deltagarna och skapa goda lärsituationer där varje deltagare får möjlighet att lära in och erövra ny kunskap utifrån sina förutsättningar.

Arbetsuppgifter:

  • Planera utbildningens innehåll och upplägg utifrån cirkelns/kursens syfte och mål.
  • Ansvara för det praktiska genomförandet av utbildningen, vilket innebär att hen ska skapa goda lärsituationer som bidrar till att deltagarna kan erövra ny kunskap.
  • Följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra pedagogik och metodik i utbildningarna.
  • Efter utbildningens slut se till att berörda får in justerade deltagarlistor, reseräkningar etc.
  • Informera och rekrytera medlemmar och FFV till utbildningar.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Min Arena kod 481
Handledarutbildning kod 546
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Fortbildning för handledare, kod 547
Makthantverket, kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Insikter kod 23
Studieorganisatörsutbildning - ABF kod 17
Pedagogisk grundutbildning kod 121
Pedagogisk vidareutbildning kod 122

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Fördjupad handledareutbildning kod 124
Vuxnas lärande, en fördjupningsutbildning för handledare kod 125

Uppdaterad: