Byggnadsarbetare i Barkarby.

Våra fackliga uppdrag

I uppdragsguiden får du snabbt och enkelt en bra överblick över de vanligaste uppdragen i Byggnads.

I guiden beskrivs uppdragen allmänt och kortfattat, vilka arbetsuppgifter som ingår, samt vilka utbildningar man ska/bör gå för att ha så goda förutsättningar som möjligt att utföra de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget på ett bra sätt.

Guiden är ett utmärkt stöd vid rekryteringsarbete, i arbetet med individuella utbildningsplaner och vid planering av den totala utbildningsverksamheten i en region. Den är ett bra stöd för valberedningarna i arbetet med att hitta och nomi- nera medlemmar till fackliga förtroendeuppdrag, eller för den medlem som precis fått ett uppdrag.

Vissa av uppdragen (ansvarsområden) är knutna till att man har en anställning i organisationen, exempelvis ekonomiansvarig, utbildnings- eller avtalsansvarig. De flesta uppdrag bygger på att man i grunden har fått medlemmarnas/arbets- kamraternas förtroende att företräda dem i olika fackliga frågor. I denna version av uppdragsguiden har vi inte redogjort för ansvarsområden som i sin natur är mer interna, exempelvis försäkrings-, organisations-, eller webbansvarig.

Oavsett om man är medlem med eller utan förtroendeuppdrag är det av yttersta vikt att man bildar sig och får en god förståelse för fackföreningsrörelsen. Därför bör alla medlemmar i Byggnads gå våra medlemsutbildningar Påfarten och Vägen framåt.

För alla som har ett fackligt uppdrag eller en anställning inom Byggnads har vi tillsammans ett ansvar och en skyldighet att värva och organisera medlemmar.

Kurser vi rekommenderar

När det gäller de utbildningar vi redovisar under respektive uppdrag så är dessa alltid kopplade specifikt till uppdraget, inte att man har en anställning i organi- sationen. Vi har av det skälet i princip helt uteslutit ”personalutbildningar” som vänder sig till ombudsmän och tjänstemän.

Koden inom parentes är kurskoden i Puma.

Krav

Krav = De utbildningar vi anser att man ska gå för att klara av uppdraget på ett bra sätt.

Rekommenderat

Rekommenderat = De utbildningar vi anser att man kan ”fylla på med” för att utvecklas och bli mer kompetent i uppdraget.

Lars Jonsson
Studieombudsman, Byggnads

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten