Lokal ungdomsklubb, Skåne

Lokal ungdomsklubb, Skåne

Ledamot i lokal ungdomsklubb

En lokal ungdomsklubb består av ordförande, sekreterare och ledamöter.

Dessa väljs på ett år vid årsmötet senast januari månads utgång. På årsmötet väljs också två representanter som ska representera LUK i den regionala ungdomskommittén. LUK ska genomföra minst två möten per år varav det ena är årsmöte. Mötena sker i huvudsak på kvällstid men man bör har möjlighet till minst fyra planeringsdagar på dagtid. LUK:s kontaktperson är den ungdomsansvarige på verksamhetskontoret.

Arbetsuppgifter:

  • Bedriva ungdomsverksamhet i  enlighet med ungdomsverksamhetens syfte  och  mål, vilka kan sammanfattas i ledorden: Organisera, Stärka och Aktivera.
  • Bedriva skolinformation.
  • Genomföra sociala aktiviteter.
  • Värva och organisera nya medlemmar.
  • Rekrytera till utbildning.

Byggnads utbildningar: Krav

Ordförande:
Påfarten, kod 198
Skolinformatörsutbildning, kod 586
Vägen framåt, kod 199

Sekreterare:
Påfarten, kod 198
Vägen framåt, kod 199

Ledamot:
Påfarten, kod 198
Vägen framåt, kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Ordförande:
Min Arena, kod 481
Makthantverket, kod 197

Sekreterare:
Min Arena, kod 481
Makthantverket, kod 197

Ledamot:
Makthantverket, kod 197

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

LOs "OM-utbildningar" ungdomsutbildningar som behandlar bland annat försäkringar, främlingsfientlighet och global rättvis

LOs skolinformatörsutbildning, kod 586

Uppdaterad: