Ordförande, Skåne

Ordförande, Skåne

Ordförande i regionen

Att vara ordförande i någon av Byggnads elva regioner innebär att man har fått medlemmarnas förtroende att leda, ansvara och vara talesperson för Byggnads och för den verksamhet man bedriver i organisationen, även i förhållande till massmedia.

Uppdraget kräver erfarenhet och komptens inom många områden. Ledaregenskaper, som bygger på ett demokratisk förhållningssätt, är viktiga i rollen för att kunna involvera och inspirera förtroendevalda och anställda i verksamheten. Som ordförande ska man vara ett föredöme för andra, ha tillit och kunna delegera olika arbetsuppgifter. Man bör ha förmågan att både kunna agera och fatta beslut i nuet men också fatta beslut som är gynnsamma för organisationen och medlemmarna i ett längre perspektiv. Att vara ordförande i regionen innebär, även att man ingår i förbundsstyrelsen.

Arbetsuppgifter:

  • Tillsammans med övriga styrelseledamöter årligen producera en mål- och verksamhetsplan som följer de beslut som kongress och regionfullmäktige fastställt.
  • Analysera, samordna, leda, följa upp och utvärdera verksamhet och se till att fattade beslut verkställs.
  • Förbereda och leda styrelsemöten och regionfullmäktige.
  • Se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen och att man upprättar tydliga arbetsordningar för regionens personal.
  • I olika forum och sammanhang företräda Byggnads och dess medlemmar.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Ordförandeutbildning - ABF kod 11
Ledarskap kod 220

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Mötesteknik - ABF kod 13
Insikter kod 23
Det svåra samtalet kod 25
Medieträning

Uppdaterad: