Sekreterare i medlemskretsen

Som sekreterare ansvarar man bland annat för att skriva protokoll på medlems- och styrelsemöten och se till att kopior på protokollen skickas till regionen.

Hen korresponderar resultatet av de nomineringar och val som genomförs. Samtidigt är man ordförandens närmaste samarbetspartner och tillsammans med övriga styrelseledamöter planerar och genomför sekreteraren verksamhet som vänder sig till kretsmedlemmarna.

Arbetsuppgifter:

  • Tillsammans med ordföranden hålla ordning och sammanställa ärenden och förslag som ska behandlas.
  • Vara delaktig, aktiv och bidra i arbetet med att genomföra beslutad verksamhet.
  • Informera och rekrytera till den fackliga utbildningsverksamheten.
  • Föra protokoll på styrelse- och kretsmöten
  • Se till att kallelser till möten och andra aktiviteter som arrangeras av kretsen skickas ut.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Sekreterarutbildning - ABF kod 12

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Ledarskap kod 220
Insikter kod 23

Uppdaterad: