Sekreterare, Stockholm-Gotland

Sekreterare, Stockholm-Gotland

Sekreterare i regionstyrelsen

Sekreteraren ansvarar primärt för organisationens korrespondens, för protokoll på möten, håller ordning på handlingar och diariet.

Sekreteraren bör ha god kunskap om förbundets stadgar, mötesteknik och föreningskunskap samt ha lätt för att uttrycka sig i tal men framför allt ha en god förmåga att uttrycka sig skriftligt.

Arbetsuppgifter:

  • Tillsammans med ordföranden hålla ordning och sammanställa ärenden och förslag som ska behandlas och formulera förslag till dagordning.
  • Ansvara för att protokoll skrivs på styrelse- och fullmäktigemöten.
  • Se till och ansvara för att kallelser skrivs till möten.
  • Ansvara för organisationens register och diariet.
  • Sköta styrelsens korrespondens.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Sekreterarutbildning - ABF kod 12

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Mötesteknik - ABF kod 13

Uppdaterad: