Skolinformation, Stockholm-Gotland

Skolinformation, Stockholm-Gotland

Skolinformatör/organisatör

Att Byggnads informerar blivande medlemmar om Byggnads, vad vi finns till för och hur vi jobbar, är en mycket viktig uppgift.

Att vi som fackförbund tar oss tid att möta elever på skolan är mycket väl använd tid och vi vet av erfarenhet att många av dem vi möter blir medlemmar hos oss.

Roller som skolorganisatör och skolinformatör skiljer sig åt, men kan naturligtvis hanteras av en och samma person. Skolorganisatörens primära uppgift är att organisera upp, dvs förbereda, planera och följa upp skolorganisationstillfällen på skolorna. Vilket bland annat också innebär att man har löpande kontakt med LO, ansvarig i Byggnads region, rektorer och lärare. När denna planering är på plats kommuniceras den med berörda skolinformatörer. Skolinformatören genomför i praktiken information i skolorna. Viktigt att komma ihåg är att rollen innebär att man personifierar Byggnads.

Arbetsuppgifter:

  • Skolorganisatören förbereder, planerar och följer upp ovan nämnda verksamhet med berörda personer, på skolan och i facket.
  • Skolinformatören genomför facklig skolinformation för blivande medlemmar i gymnasieskolan men kan även medverka i klassrumspresentationer i grundskolan.
  • Rollen innebär bland annat att man informerar eleverna om A-kassan, LAS, facket, medlemskapet och arbetsmiljön.

Byggnads utbildningar: Krav

Informatör
Påfarten, kod 198
Skolinformatörsutbildning, kod 155
Min Arena, kod 481
Vägen framåt, kod 199

Organisatör
Påfarten, kod 198
Skolinformatörshandledareutbildning, kod 585
Min Arena, kod 481
Vägen framåt, kod 199

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter, kod 23

Uppdaterad: