Kretsmöte, Väst

Kretsmöte, Väst

Styrelseledamot i medlemskretsen

Att vara styrelseledamot i en medlemskrets innebär att man aktivt ska delta och ta ansvar för styrelsens uppgifter och möten.

Tillsammans med övriga ledamöter ska man se till att bedriva en attraktiv och intressant facklig verksamhet som engagerar andra medlemmar.

Arbetsuppgifter:

  • Vara delaktig, engagerad och se till att de beslut man fattar utförs.
  • Hålla sig uppdaterad om Byggnads verksamhet och uppgifter.
  • Informera och kommunicera fackliga frågor med medlemmar.
  • Informera och rekrytera medlemmar till facklig utbildning.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Styrelseutbildning - ABF kod 10

Uppdaterad: