Sjukdom/olycksfall

Eftersom det är din inkomst som bestämmer hur mycket du betalar i medlemsavgift till Byggnads, kan du som sjukskriven ha rätt till en sänkt medlemsavgift.

Sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall

Om du blir sjukskriven på grund av sjukdom eller ett olycksfall som har hänt på din fritid är det viktigt att du kontaktar Byggnads och meddelar detta. Du kan nämligen ha rätt till en sänkt medlemsavgift under sjukskrivningsperioden. Inget sjukintyg krävs.

AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, om du är sjukskriven längre än 14 dagar. Blanketter för ansökan om AGS finns hos ditt fackförbund, din arbetsgivare eller på Afas hemsida. Med AGS blir den sammanlagda sjukpenningen cirka 90 procent av din lön. AGS-dagsersättning betalas från den dag sjuklönen upphör och som längst 360 dagar.

Får du tidsbegränsad ersättning eller sjukersättning har du AGS-månadsersättning till dess du blir 65 år eller frisk.

För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du omfattades av kollektivavtal.

För att få mer information om AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, kan du kontakta din försäkringsinformatör eller oss på Byggnads på tfn 010-6011007.

Kontakta någon av oss nedan för att meddela att du är sjukskriven.

Uppdaterad: