Arbetsskada

Eftersom det är din inkomst som bestämmer hur mycket du betalar i medlemsavgift till Byggnads, kan du som sjukskriven ha rätt till en sänkt medlemsavgift.

Sjukskrivning på grund av arbetsskada

Om du blir sjukskriven på grund av en arbetsskada är det viktigt att du kontaktar oss och meddelar detta. Du kan nämligen ha rätt till en sänkt medlemsavgift under sjukskrivningsperioden. 

TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada. Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö.

Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt arbete? Kontakta din försäkringsinformatör, ditt skyddsombud eller oss på Byggnads på tfn 010-6011007.

För att få mer information om TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan du kontakta din försäkringsinformatör, ditt skyddsombud eller oss på Byggnads på tfn 010-6011007.

Om du är sjukskriven på grund av en arbetsskada vill vi att du kontaktar Anette, Kent eller Marie.

Anette Myrvold - Medlemmar i Jönköpings län
Kent Unbeck - Medlemmar i Kronobergs län/Kalmar län
Marie Toresten - Medlemmar i Blekinge län

Uppdaterad: