Byggnads Småland-Blekinge

Arbetsskada

Eftersom din medlemsavgift till Byggnads är inkomstbaserad kan du ha rätt till reducerad medlemsavgift om du blir sjukskriven.

Sjukskrivning på grund av arbetsskada

Om du blir sjukskriven på grund av en arbetsskada är det viktigt att du kontaktar oss och meddelar detta. Du kan nämligen ha rätt till en reducerad medlemsavgift under sjukskrivningsperioden. 

TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada. Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö.

Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt arbete? Kontakta din försäkringsinformatör, ditt skyddsombud eller ditt verksamhetskontor.

För att få mer information om TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan du kontakta din försäkringsinformatör, ditt skyddsombud eller ditt verksamhetskontor.

Om du är sjukskriven på grund av en arbetsskada vill vi att du kontaktar någon av oss nedan. 

Anette Myrvold - Jönköpings län/ Blekinge län
Kent Unbeck - Kronobergs län/Blekinge län
Tomas Sjögren - Kalmar län/Blekinge län

 • Anette Myrvold

  Ombudsman

  Anette Myrvold

  Telefon: 010 - 601 14 00

  anette.myrvold@byggnads.se

  Regionalt skyddsombud Jönköping, försäkringsansvarig, lönefrågor bygg, byggavtalet, facklig/politiskafrågor.

 • Kent Unbeck

  Ekonomiansvarig

  Kent Unbeck

  Telefon: 010 - 601 14 95

  kent.unbeck@byggnads.se

  Ekonomiansvarig, personalansvarig, ledningsgruppen, försäkringsfrågor, galaxen/anpassningsansvarig, entreprenadmaskinsavtalsansvarig, facklig/politiska frågor.

 • Tomas Sjögren

  Ombudsman

  Tomas Sjögren

  Telefon: 010 - 601 14 91

  tomas.sjogren@byggnads.se

  Regionalt skyddsombud, plåtavtalet, lärlingsfrågor plåt, studier, försäkringar, byggavtalet, glasavtalet, dykarna, lärlingsfrågor bygg,
  lagen om anställningsskydd/medbestämmandelagen.

Uppdaterad: