Byggnads Stockholm-Gotland

Fair Play Bygg - rapport andra året

Fair Play Byggs andra årsrapport publiceras under veckan och innehåller flera exempel på hur oseriösa företag sätter konkurrensen ur spel. Det är misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott som samlas in och anmäls till myndigheter. Under 2017 har projektet fått in 141 tips och lämnat vidare 55 ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Publicerad:

Under 2017 inkom 141 tips till Fair Play Bygg, vilket är en ökning med närmare 25 procent jämfört med 2016. Av de inkomna tipsen har 55 lämnats vidare, en ökning med 31 procent jämfört 2016. De som hör av sig till Fair Play Bygg är ofta företrädare för mindre byggbolag som själva är ute i produktionen. Det är också vanligt att byggnadsarbetare som arbetar eller har arbetat i mindre seriösa företag lämnar in tips.

- Många byggnadsarbetare och medlemmar i Byggnads far illa i oseriösa företag, det får vi nästan dagligen bevis för. Samarbetet Fair Play Bygg är ett kraftfullt sätt att skydda arbetare och ta itu med de företag som inte följer spelregler och lagar på byggmarknaden, säger Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland.

Fair Play Bygg är ett treårigt projekt som drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Läs hela rapporten!

Uppdaterad: