Detta gäller för företag vid korttidspermittering

Information till företag som vill teckna avtal om korttidspermittering. Under perioden 12 juli-15 augusti är det semesterstängt och obemannat på Korttidspermitteringm, men du kan skicka in din ansökan via mejl.

1. Innan du som företagare kontaktar regionen bör du läsa den information som finns på www.tillvaxtverket.se Där finns svar på många av dina frågor.

2. Innan tecknandet av lokalt avtal om korttidspermittering ska företagen förbereda sig noga för att kunna redogöra för på vilket sätt som deras nu uppkomna situation är relaterad till just coronapandemin. Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder. Stödet ges till företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet och vara kopplat till coronapandemin.

3. Arbetsgivaren bör också först ha försökt använda sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Detta innebär att arbetsgivaren måste göra sig av med inlånad och inhyrd personal. Arbetsgivaren ska också ha undersökt möjligheten att låna ut personalen till andra företag. Arbetsgivaren måste också se över vilka utsålda arbeten som kan tas tillbaka och arbetsgivaren kan inte från och med nu sälja bort arbeten som den egna personalen kan utföra.

4. Arbetsgivaren ska ha klart för sig om alla arbetsplatser är berörda eller endast vissa. Utgångspunkten är att avtal om korttidspermittering i första hand tecknas för en viss specifik berörd arbetsplats. Men om hela verksamheten är drabbad kan avtal tecknas på turordningsområdet.

5. Företaget kan bara få statligt stöd för den personal som man betalar arbetsgivaravgifter för. Om företaget har utländsk personal med A1-intyg så kan man inte få statligt stöd för dessa.

6. Statligt stöd kan bara lämnas till arbetstagare som har varit anställda minst 3 månader.

7. Företaget ska ha förberett sig över vilka arbetstagare som ska omfattas samt hur mycket var och en behöver korttidspermitteras (20, 40 eller 60 %) och under vilken period korttidspermitteringen behöver vara.

8. Företag med blandad verksamhet, dvs avtal både med Byggnads och med annat fackförbund, måste förhandla om korttidspermittering med båda förbunden. Förbunden tecknar avtal för den personal som utför arbete som omfattas av varje förbunds kollektivavtal. Avtalet gäller för alla som faller inom avtalets tillämpningsområde, både medlemmar i Byggnads och oorganiserade samt de som är medlemmar i andra fackförbund.

 

Innan AVTALSTECKNINGEN SKA FÖRETAGET HA e-postat FÖLJANDE

1. Förteckning (namn) över samtliga anställda samt vilka yrkeskategorier som finns i företaget
2. Pågående arbetsplatser, adress och aktuella beställare
3. Namn och kontaktuppgift till de anställda
4. Förteckning över andra än anställda som utför arbete åt företaget, t.ex. inhyrd eller inlånad personal (om sådan finns)
5. Skälen till och omfattningen av driftinskränkningen i skrift utvecklad
6. Redogörelse för hur företaget har försökt lösa den uppkomna situationen på annat sätt
7. Aktuellt löneläge på berörd arbetsplats (styrkt av senaste räkningen eller lönespecifikationer)

Skicka uppgifterna på e-postadress 01ratts@byggnads.se

SÅ HÄR GÖR DU UNDER SOMMAREN 2021

Under perioden 12 juli-15 augusti är det semesterstängt och obemannat på Korttidspermittering. För att skicka in ansökan om Korttidspermittering:

  1. Läs igenom filerna: Inför korttidspermittering och Arbetsordning vid korttidspermittering.
  2. Mejla tillbaka ifylld Excel-mall till stgo-korttidspermittering@byggnads.se. Vilka uppgifter du ska fylla i står i mallen.
  3. Du kommer att få ett svar från oss efter den 15 augusti.
  4. Är samtliga handlingar korrekt ifyllda och skickade till oss blir ni kallade till förhandling och vi bakåtdaterar er ansökan.
Uppdaterad: