Regionens lagbasar: Byggföretagen, ta ert ansvar!

I vår väntar avtalsrörelse. Nära två miljoner arbetstagare inom LO-förbunden ska ta sitt ansvar tycker Näringslivets företrädare. Med det menar man att vi ska ligga lågt, inte ställa orimliga krav på höga löner eller på saker som fördyrar för företagen.

Publicerad:

I vår bransch, byggbranschen, har många, många företag under lång tid varit allt annat än ansvarstagande. De har inte bara skott sig på en fastighetsutveckling och på bostadspriser som skjutit i höjden utan gjort det på det grövsta tänkbara sätt; genom att använda sig av oseriösa och t.o.m. kriminella företag för att tjäna ännu mer.

När vi byggjobbare kliver in i avtalsrörelsen och överlämnar våra yrkanden på utveckling av våra kollektivavtal till Byggföretagen och de andra arbetsgivarorganisationerna i branschen kommer det inte vara orimliga krav. Vi vill att de med sämst löner ska få det bättre. Vi som de andra LO-förbundens medlemmar vill ha någon rimlig kompensation för alla fördyringar. För vi och våra familjer behöver det.

Men framför allt kräver vi att arbetsgivarorganisationerna med Byggföretagen i spetsen för en gångs skull tar sitt ansvar och ser till att det blir ett slut på utnyttjandet av arbetstagare i byggbranschen och att Byggföretagens medlemsföretag aldrig mer anlitar oseriösa företag.

Vi Byggnadsmedlemmar är seriösa och ansvarstagande. Vi kräver lika villkor och rätta förhållanden för alla arbetstagare. Det är jobb i seriösa företag som har och följer kollektivavtal som krävs för ordning och reda. Vi behöver jobben och branschen behöver oss!

Att kräva det är att ta ansvar! Och det är det vi gör!

Våra krav till Byggföretagen

  • Stopp för oseriösa företag och entreprenörer
  • Utvidgat fackligt inflytande på arbetsplatserna
  • Högst två entreprenörer i entreprenadkedjan
  • Kollektivavtal ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad
  • Huvudentreprenörsansvaret ska utvidgas
  • Sociala avgifter ska inte betalas av arbetstagarna

Uttalandet är undertecknat Byggnads Stockholm-Gotlands lagbasar.Tillsammans representerar vi 16 000 medlemmar i region Stockholm-Gotland

Uppdaterad: