Fair Play Byggs årsrapport 2022

Arbetslivskriminalitet och brottslighet är ett utbrett problem och byggbranschen är en av de branscher som är mest utsatta. Den 23 mars lanseras Fair Play Byggs årsrapport 2022 som presenterar flera förslag på åtgärder för att bekämpa brottsligheten i byggbranschen.

Publicerad:

Av de fall som rapporterades under förra året sågs en ökning av ekonomisk brottslighet i enskilda firmor. De flesta tips som Fair Play Bygg tar emot handlar om penningtvätt, svartarbete och skattebrott. Totalt överlämnades 184 ärenden till myndigheter för vidare utredning förra året.

118 miljoner i upptaxeringar

Sedan starten 2016 har Fair Play Byggs arbete lett till upptaxeringar på̊ totalt 118 miljoner kronor fördelat på̊ 163 företag. Men de oredovisade inkomsterna från svartarbete är stora och Skatteverket uppskattar att de årligen rör sig om 90 miljarder kronor fördelat på alla branscher.

– Vi har sett ett skuggsamhälle växa fram där stora summor försvinner från den gemensamma välfärden och där utländsk arbetskraft exploateras. Mer måste göras för att se till att redan utsatta människor inte råkar illa ut och att seriösa företag som gör rätt för sig inte konkurreras ut, sägerTomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, som driver Fair Play Bygg tillsammans med Stockholms Byggmästareförening.

Fler åtgärder för att bekämpa brottsligheten

Sekretesslagstiftningen behöver förändras, så att myndigheterna lättare kan dela uppgifter med varandra. Det behöver också bli lättare för beställare att söka och hitta information om entreprenörer i alla led.

Siffror i korthet från Fair Play Byggs årsrapport 2022:

●      Under 2022 har 291 tips inkommit till Fair Play Bygg.

●      184 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning.

●      Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har 1900 tips inkommit om misstänkt brottslighet i byggbranschen i Stockholmsregionen, varav 1050 ärenden har utretts vidare av myndigheter.

●      163 företag har upptaxerats med totalt 118 miljoner tack vare tips till Fair Play Bygg.

 

Fair Play Bygg årsrapport 2022

 

 

Uppdaterad: