Regionfullmäktige

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Stockholm-Gotlands högst beslutande organ.

Medlemskretsarna väljer vilka ledamöter som Regionfullmäktige ska bestå av. 

Möten

1 december 2022 (budget)
30 mars 2023
28 september 2023
30 november 2023


I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan till exempel vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar, i kollektivavtal eller Byggnads stadgar.

Uppdaterad: