Lokal ungdomsklubb – LUK

I en lokal ungdomsklubb (LUK) är tanken att vi ska ha en mötesplats för unga byggnadsarbetare samt ett forum för att kunna aktivera intresserade medlemmar. Där ska de kunna träffas och umgås i olika former av aktiviteter och möten.

  • En LUK bildas i varje kommun/ort. En LUK måste innehålla minst tre medlemmar – en ordförande, en sekreterare och en ledamot.
  • En LUK måste ha minst två protokollförda möten per år – ett årsmöte och ett nomineringsmöte.
  • På årsmötet väljs två representanter som skall representera LUK i den regionala ungdomskommittén (RUK).
Uppdaterad: