Regional ungdomskommitté – RUK

I en regional ungdomskommité (RUK) ingår samordning kring skolinformation, genomförande av regional ungdomsutbildning, RUK-möten samt övriga aktiviteter.

  • En RUK består av två representanter från varje lokal ungdomsklubb (LUK).
  • Ordförande och sekreterare i RUK:en väljs av regionfullmäktige. Nominering till uppdragen sker via LUK och kretsar. De som väljs ska vara under 30 år och är valda i två år.
  • Ordföranden är adjungerad i regionstyrelsen och är även ledamot i Centrala ungdomskommittén (CUK). Sekreteraren är ordförandens ersättare på alla poster.
Uppdaterad: