Byggnads Småland-Blekinge

Avtalspension SAF-LO

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension.

Från 1 januari 2014 finns även ett nytt föräldrapenningtillägg, FPT, som ger dig 10 procent extra utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Alla dessa försäkringarna finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar.

Avtalspension SAF-LO

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal betalar din arbetsgivare in premier till din avtalspension. Du kan själv bestämma om premierna ska placeras i traditionell försäkring eller i fondförsäkring samt välja vilken förvaltare du vill ha.

Avstår du från att välja placeras dina premier automatiskt i AMF traditionell pensionsförsäkring.

Du börjar tjäna in till din avtalspension från och med du fyller 25 år. Avtalspensionen är 4,5% av vad du tjänar på ett år.
Kvinnor som får graviditetsersättning och inte kan arbeta ända fram till förlossningen får också avtalspensionspremien inbetald.
Var du sjuk eller föräldraledig redan 1999 kan du få premien inbetald från det datum då försäkringen började gälla, dvs 1 januari 2000.

Vill du veta mer om din avtalspension?

Har du frågor angående avtalsvillkoren i AFA-försäkringarna?
Ring AFA på 0771 - 88 00 99.

Uppdaterad: