Byggnads Småland-Blekinge

Vid föräldraledighet

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension.

Från 1 januari 2014 finns även ett nytt föräldrapenningtillägg, FPT, som ger dig 10 procent extra utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Alla dessa försäkringarna finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar.

FPT (Föräldrapenningtillägg)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du få ett föräldrapenningtillägg som ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig utöver de 80 procent du redan får från Försäkringskassan. Och om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning (37 000 kr) får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

Förutsättningen är, förutom att din nuvarande arbetsgivare har kollektivavtal, att du har arbetat där eller hos andra arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren. Om du är föräldraledig från din anställning och tar ut föräldrapenning innan ditt barn har fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoption kan du få FPT. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period.

Glöm bara inte att du själv måste anmäla till AFA Försäkring. Då missar du inte heller premien till din kommande pension när du är föräldraledig. Dubbel vinst, med andra ord. Du anmäler via e-tjänst på AFAs hemsida eller per telefon (se nedan). Observera att anmälan om föräldrapenningtillägget måste göras inom 5 ½ år efter barnets födelse/adoption. 

Vill du veta mer om föräldrapenningtillägget? 

Har du frågor angående avtalsvillkoren i AFA-försäkringarna?
Ring AFA på 0771 - 88 00 99.

Uppdaterad: