Byggnads Stockholm-Gotland

2018

  • Byggnads kräver att NCC följer löneavtalet

    Ett av de största byggföretagen i Sverige väljer att under gällande avtal, med föreskriven fredsplikt, att frångå avtalet på väsentliga punkter. Byggnads kräver att det påskrivna avtalet ska fortsätta gälla säger Lars Holmström, ordförande för Byggna...

  • Vad är #Metoo?

    Emmelie Renlund och Cajsa Winge som är initiativtagare till uppropet #Sistaspikenikistan i byggbranschen berättar varför #Metoo är viktigt och hur vi får bort maktstrukturer och kvinnoförtryck.Välkommen till Solna Folkets Hus, torsdag den 8 februari...