Percy Sandstedt som är MB-ansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland står iklädd varseljacka och bygghjälm.

I en MB-grupp hjälper du företaget att ta bra beslut om verksamheten. Percy Sandstedt är ansvarig för MB-frågor på Byggnads Stockholm-Gotland.

Fotograf: Anna Hjorth

Ta chansen att påverka - starta en MB-grupp

Tycker du det är viktigt vilka verktyg och kläder du har på jobbet? Vill du ha inflytande och samverkan på ditt företag? Då är det dags att starta MB-grupp och ta chansen att påverka.

Publicerad:

Förkortningen MB betyder medbestämmande. Det är medbestämmandelagen, MBL, som styr hur det går till i arbetslivet. En MB-grupp är alltså en grupp som är med och bestämmer på jobbet. På mindre företag är den en viktig del i det fackliga arbetet.

- I byggbranschen har vi sällan en fast arbetsplats och därför finns det MB-grupper, förklarar Percy Sandstedt, ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland.

Det är arbetskamraterna som bestämmer vilka som ska vara med i MB-gruppen. Den som får en plats där företräder alltså inte sig själv, utan främst sina kamrater. Gruppen träffas några gånger om året för att diskutera olika frågor som är aktuella inom företaget.

- MB-gruppen får förhandla med arbetsgivaren. Ofta är en av ledamöterna inriktad på arbetsmiljö. Men ibland behöver man ta in expertis i olika frågor, till exempel få hjälp av ett skyddsombud, säger Percy Sandstedt.

Om det inte redan finns en MB-grupp på företaget så kan man starta en egen. Det första steget är att prata med arbetskamraterna.

- Sedan bjuder man in oss från Byggnads till ett möte. Alla medlemmar har rätt till fem timmars facklig rådgivning per år, på betald arbetstid. Sedan bestämmer arbetskamraterna tillsammans vilka som ska vara med i MB-gruppen.

För att de som är med i MB-gruppen ska känna sig trygga och ha rätt kunskap för att möta arbetsgivare får de utbildning av Byggnads. Där får de lära sig arbetsrätt, olika lagar och avtal och om hur förhandlingar med arbetsgivaren går till.

Den som är med i en MB-grupp har verklig möjlighet att påverka när viktiga beslut ska tas.

- Man får hjälpa till att skapa en trygg arbetsmiljö, en bra arbetsplats och trivsel på jobbet. Som ledamot i en MB-grupp hjälper man företaget att ta bra beslut om verksamheten, som språkrör för arbetskamraterna, säger Percy Sandstedt.

Så funkar en MB-grupp

  • MB-grupp betyder medbestämmandegrupp.
  • MB-gruppen samlas några gånger om året för möten med arbetsgivaren.
  • En MB-grupp består av personer som utses av sina arbetskamrater. De som är med i gruppen kallas för ledamöter.
  • Ledamöterna får utbildning av Byggnads för att klara sitt uppdrag.

Starta MB-grupp

Vill du starta en MB-grupp på ditt företag? Kontakta Byggnads
Stockholm-Gotland via medlemcenter Byggnads Nu! tel 010-601 10 00.

Uppdaterad: