Byggnadsarbetare framför bil

Martin Assarsson arbetar runt om i Storstockholm. I Bålsta bygger han just nu teknikrummen i det som ska bli ”Europas modernaste logistikanläggning”. Det har hänt en del sen Kungälvs Rörläggeri startade 1933.

Fotograf: Mats Utbult

Nu anstränger vi oss för att förstå varandra

I den nybildade centrala MB-gruppen upplevde Martin Assarsson att det var mycket ”vi” och ”dom”, och att alla försökte hitta fel som andra sidan gjort. Efter en tid enades de om att dra ett streck över gammalt groll och börja om. Och det blev stor skillnad på kort tid.

Publicerad:

Som skyddsombud hos en underentreprenör är det ofta svårt att få gehör hos byggaren. Du kan göra större skillnad genom en medbestämmandegrupp. Så kan du jobba för att saker blir åtgärdade på ditt eget företag. Det säger Martin Assarsson, VVS-montör.

Han arbetar på Kungälvs Rörläggeri, ett av branschens största med 260 anställda i Västsverige, Skåne och Storstockholm. Som lärling kom Martin från Borås till Stockholm, där det då bara fanns två anställda, mot 40 idag. Efter något år blev han skyddsombud.

– Vi som jobbar som underentreprenörer är beroende av andras planering. När den brister får vi uppfinna hjulet, säger han. Det kan gälla dålig belysning, kranar som lyfter material ovanför våra huvuden, och allt damm. En del byggare struntar i vad som står i kontrakten om deras arbetsmiljöansvar.

För två år sen började han kolla vad man kan göra och för att göra en lång historia kort. Hux flux var han ledamot i en nybildad central MB-grupp (tidigare hade det bara funnits en för Västsverige). Nu fick han delta i möten med företagets ledning och hamnade rakt in i svåra frågor om vad ett ägarbyte skulle innebära.

– Till en början var det dålig stämning när vi möttes, det var mycket ”vi” och ”dom”, och att hitta fel som andra sidan gjort, säger han. Bakom låg gammalt groll, men efter en tid enades vi om att dra ett streck över det och börja om. Vi har ju samma mål i de flesta frågor. Det blev stor skillnad på kort tid. Vi anstränger oss för att förstå varandra. Vi gör inte allt rätt. Men alla vill och försöker.

Nu finns också en lokal MB-grupp i Stockholm, och genom den tror Martin att det blir lättare att få arbetsgivaren att, när det behövs, få byggarna att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar för underentreprenörernas anställda.

– Jag vill också jobba för att medlemmarna, genom oss i MB-gruppen, ska komma med förbättringsförslag, så att vi inte bara reagerar på vad andra gör, säger Martin.

Vad gör en MB-grupp?

En MB-grupp (medbestämmandegrupp) träffar arbetsgivaren ett par gånger per år för att diskutera aktuella frågor i företaget. Gruppen har också rätt att förhandla, enligt en överenskommelse mellan företaget och Byggnads.

Vill du veta mer eller starta en MB-grupp? Mejla dina frågor till Byggnads 01mb@byggnads.se eller ring till medlemcenter Byggnads Nu! tel 010-601 10 00.

Uppdaterad: